English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Om Hjælpemiddelbasen

Om Hjælpemiddelbasen

Indhold

Hjælpemiddelbasen indeholder oplysninger om 72395 hjælpemidler (inkl. udgåede produkter) og 1184 forhandlere af hjælpemidler. I Hjælpemiddelbasen findes beskrivelser af hjælpemidlerne, oplysninger om produkternes tekniske specifikationer, prøvningsoplysninger og priser samt kontaktoplysninger til forhandlerne. Der er mulighed for at se billeder af størstedelen af produkterne, og der findes et stigende antal brochurer, videoklip og brugsanvisninger.

Hjælpemiddelbasen indeholder også nyheder, forum, litteraturhenvisninger og principafgørelser.

Nyhederne er dels nyheder fra Socialstyrelsen, dels nyheder oprettet af forhandlere med produkter i Hjælpemiddelbasen.

Forum er et idé- og debatforum åbent for alle med interesse for hjælpemiddelområdet.

Litteraturhenvisningerne er relateret til produktgrupper i Hjælpemiddelbasen, dvs. der linkes fra litteraturhenvisningerne til relaterede produktgrupper og omvendt.

Principafgørelser omfatter henvisninger til et udvalg af de afgørelser, som udgives af Ankestyrelsen. Afgørelserne vedrører de typer af hjælpemidler, som findes i Hjælpemiddelbasen. Nye principafgørelser medtages i takt med, at de udgives fra Ankestyrelsen.

Hjælpemiddelbasens indhold udbygges og opdateres løbende. Skulle du finde fejl eller mangler, er du altid velkommen til at skrive til hmi-basen@socialstyrelsen.dk.

Sitemap

Hjælpemidler

Input felt - produkt-søgning

Klassifikation

Produktområder

Målgrupper

Nye muligheder i Hjælpemiddelbasen

Forhandlere

Forhandlere - alfabetisk oversigt

Nyheder

Input felt - nyheds-søgning

Nyheder - tabulær nyhedsoversigt

Forum

Input felt - forum-søgning

Debatindlæg - tabulær oversigt

Litteratur

Input felt - litteratur-søgning

Litteraturhenvisninger - tabulær oversigt

Principafgørelser

Input felt - søgning i principafgørelser

Principafgørelser - tabulær oversigt

Om Hjælpemiddelbasen

Indhold

Sitemap

Klassificering

Hjælpemiddelbasens brugere og besøgstal

Inddatering og opdatering

Samarbejde med brugerorganisationer og videnscentre

Internationalt samarbejde

Tilgængelighed

Brug af cookies

Ansvarsfraskrivelse

Kontakt

Hjælp

Klassificering

Alle produktserier i Hjælpemiddelbasen er klassificeret efter deres hovedfunktion i henhold til den internationale standard, Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse – Klassifikation og terminologi, DS/EN ISO 9999:2012 (ISO-klassifikationen) og i henhold til Hjælpemiddelbasens type-niveau, som er en underinddeling af ISO-klassifikationen.

Produktserier tildeles altid en klassifikationskode bestående af 8 cifre, hvor 1. og 2. ciffer angiver ISO-klassifikationens hovedgruppe, 3. og 4. ciffer angiver gruppen, 5. og 6. ciffer angiver undergruppen og 7. og 8 ciffer angiver typen. Hver enkelt hovedgruppe, gruppe, undergruppe og type har en titel og i de fleste tilfælde en beskrivende definition evt. med krydshenvisninger.

Eksempel:

Lydbogsafspillere, fx Daisy-afspillere er klassificeret under typen Udstyr til optagelse og/eller afspilning af digitale lydbøger med klassifikationskoden 22 18 03 - 10. Elementerne i denne klassificering er således:

Hovedgruppen 22

Hovedgruppen 22 har titlen Hjælpemidler til kommunikation og information og beskrivelsen Hjælpemidler til at hjælpe en person med at modtage, sende, frembringe og bearbejde forskellige former for information. Herunder hører hjælpemidler til at se, høre, læse, skrive, telefonere, varsle og alarmere, samt informationsteknologi. Hjælpemidler til administrative kontoropgaver, lagring og håndtering af information på arbejdspladsen, se 28 21.

Gruppen 22 18

Gruppen 22 18 har titlen Hjælpemidler som optager og afspiller lyd og billeder og beskrivelsen Hjælpemidler der optager eller leverer information i auditiv eller visuelt format, og produkter som kombinerer ovennævnte. Herunder hører stereo- og videoudstyr, tv- og højttalersystemer og produkter som bearbejder information i lyd og billeder for at forbedre kvaliteten og anvendeligheden, som fx at bortfiltrere støj eller konvertere fra analog til digital information. Hovedtelefoner, se 22 06 24. Visuelle computerdisplays og tilbehør, se 22 39 04.

Undergruppen 22 18 03

Undergruppen 22 18 03 har titlen Udstyr til optagelse og afspilning af lyd og beskrivelsen Udstyr til at optage og afspille lyd. Herunder hører spolebåndoptagere og andre båndoptagere, indextonegeneratorer og afmagnetiseringsudstyr samt digitalt lydoptagelses- og afspilnngsudstyr, fx minidiscs, cd-afspillere og DAISY-afspillere.

Typen 22 18 03 - 10

Typen 22 18 03 - 10 har titlen Udstyr til optagelse og/eller afspilning af digitale lydbøger og beskrivelsen Apparater og software til optagelse og/eller afspilning af digitale lydbøger, fx i DAISY format.

Hjælpemiddelbasens brugere og besøgstal

Hjælpemiddelbasen har ca. 55.000-75.000 besøg pr. måned. Det er primært sagsbehandlere, terapeuter, indkøbere, hjælpemiddelbrugere og deres pårørende som besøger Hjælpemiddelbasen. Information om produkter i Hjælpemiddelbasen bliver også præsenteret på den europæiske portal EASTIN, som er tilgængelig på alle europæiske sprog. Information fra Hjælpemiddelbasen bliver dermed synlig på det internationale marked.

Inddatering og opdatering

Oplysningerne i Hjælpemiddelbasen indsamles i samarbejde med forhandlere af hjælpemidler. Forhandlere af hjælpemidler har mulighed for at inddatere og opdatere oplysninger om deres produkter i Hjælpemiddelbasen. Læs mere under Tilmelding for forhandlere.

Samarbejde med brugerorganisationer og videnscentre

Brugerorganisationer og videnscentre, som ønsker at informere om hjælpemidler og anvendelse af hjælpemidler i forhold til bestemte målgrupper, kan efter aftale med Socialstyrelsen inkludere nedenstående søgefunktioner på eget website.

Søgning på søgeord
Søgefunktion leveret af Socialstyrelsen
Denne søgefunktion fungerer på samme måde som søgefunktionen på forsiden af Hjælpemiddelbasen, dvs. man kan søge på produktgrupper, klassifikationskoder, søgeord, produktnavne, forhandlere eller HMI-nr. Prøv fx at søge på cykler, alarmer, handicare, klassifikationskoden 122203 eller HMI-nr. 76873.

Søgning på udvalgte produktgrupper
Søgefunktion leveret af Socialstyrelsen
Her vil det være muligt at udvælge et hvilke af Hjælpemiddelbasens mere end 1000 produktgrupper, som man ønsker at give sine brugere adgang til via valg i selectboksen.

Organisationer, som ønsker at indgå aftale om at benytte disse søgefunktioner, bedes henvende sig til
hmi-basen@socialstyrelsen.dk og vil da få fremsendt et aftale-dokument, en vejledning og html-koden. Ønskes hjælpemiddelfaglig vejledning eller bistand til beskrivelse og eksemplificering af hjælpemidler i forhold til bestemte målgrupper, kan Socialstyrelsen tilbyde konsulentbistand efter aftale. Det er ikke tilladt at benytte søgefunktionerne uden aftale med Socialstyrelsen.

Internationalt samarbejde

Europæisk samarbejde - EASTIN

Hjælpemiddelbasens produktoplysninger bliver også præsenteret på den europæiske portal EASTIN EASTIN, hvorfra det er muligt at søge information fra i alt 6 europæiske hjæpemiddeldatabaser fra én og samme søgegrænseflade. EASTIN kan betjenes på alle europæiske sprog, og via EASTIN bliver information fra Hjælpemiddelbasen således tilgængeligt for et stort internationalt publikum. Foruden produktinformation omfatter EASTIN, forhandler- og producentoplysninger samt casestories, tidsskriftsartikler m.m.

Nordisk samarbejde

Hjælpemiddelbasen er udviklet i samarbejde med NAV i Norge og den norske Hjelpemiddeldatabasen har samme opbygning som Hjælpemiddelbasen.
Socialstyrelsen og NAV samarbejder desuden med det nationale forsknings- og udviklingscenter Institutet för hälsa och välfärd (THL) i Finland; den nationale hjælpemiddelcentral Hjálpartækjamidstød Tryggingastofnun ríkisins fra Island og Hjälpmedelsinstitutet i Sverige (HI) om udarbejdelse og udvikling af klassificeringen og skabeloner til indsamling af tekniske data vedrørende de enkelte produktgrupper.

Tilgængelighed

Det er vores mål, at Hjælpemiddelbasen er tilgængelig for flest mulige mennesker i flest mulige situationer og fra flest mulige teknologiske platforme. Hjælpemiddelbasen er kodet med valid mark-up kode (HTML Transitional 4.01) og med anvendelse af validt stylesheet (CSS). Vi har tilstræbt, at alle sider overholder de internationale retningslinjer for tilgængeligt webdesign fra World Wide Web Consortium/Web Accessibility Initiative (W3C/WAI) på AA-niveau.

Brug af cookies

En cookie er en fil, som gemmes på din computer, når du besøger et websted.
Cookies anvendes fra Hjælpemiddelbasen på siden Indstillinger med henblik på at give dig mulighed for at tilpasse præsentationerne i Hjælpemiddelbasen, og fra siden Min huskeliste som giver dig mulighed for at gemme information om udvalgte produkter på en samlet liste. Desuden anvendes session cookies til at holde relationen til dit besøg af Hjælpemiddelbasen. Session cookies bliver automatisk fjernet, når du lukker din browser.
På Hjælpemiddelbasen anvendes statistikværktøjet Google Analytics til at analysere brugernes anvendelse af Hjælpemiddelbasen, og Google Analytics er dermed et værktøj, som bruges i bestræbelserne på løbende at forbedre Hjælpemidddelbasen. Google Analytics lægger cookies på din computer, når du besøger Hjælpemiddelbasen.
For information om muligheder for at fravælge eller slette cookies, se brug af cookies på Socialstyrelsens websteder.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på Hjælpemiddelbasen er ophavsretligt beskyttet. Indholdet må ikke reproduceres, ændres, overføres, licenseres eller publiceres helt eller delvist uden samtykke fra Socialstyrelsen.

Samtlige varemærker, logoer og andre kendetegn på Hjælpemiddelbasen tilhører Socialstyrelsen eller tredjepart. Det er ikke tilladt at anvende, downloade, kopiere eller viderebringe dem på nogen måde uden samtykke fra Socialstyrelsen eller relevante tredjepart.

Oplysningerne på Hjælpemiddelbasen, er givet som generel information og kan blive ændret eller opdateret uden varsel.

Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af oplysningerne og brug af oplysningerne sker på brugerens eget ansvar. Socialstyrelsen bemærker, at oplysningerne i Hjælpemiddelbasen er baseret på informationer fra producenterne, leverandørerne, forhandlerne af produkterne samt medlemmer af Hjælpemiddelbasens idé- og debatforum.

Socialstyrelsen fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab, der er en følge af brug af oplysningerne på hjemmesiden, hvad enten tabet skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder i oplysningerne, virus eller andre årsager.

Socialstyrelsen beder Dem om at underrette styrelsen om fejl og mangler på
hmi-basen@socialstyrelsen.dk. Socialstyrelsen vil hurtigst muligt undersøge og udbedre eventuelle fejl og mangler.

Links til andre hjemmesider betyder ikke, at Socialstyrelsen støtter hjemmesiderne. Socialstyrelsen påtager intet ansvar for indholdet af sådanne hjemmesider.

Kontakt

For yderligere information om Hjælpemiddelbasen, skriv venligst til hmi-basen@socialstyrelsen.dk eller kontakt Klaus Svane Olsen på tlf. 41 74 00 07.
Bemærk! Socialstyrelsen sælger ingen af de produkter, som vises i Hjælpemiddelbasen. Kontaktoplysninger til forhandlere findes i tilknytning til alle produkter i Hjælpemiddelbasen. Klik på forhandlerens navn for at se forhandlerens kontaktoplysninger.

Nyeste hjælpemidler
ErGo-Basi
Rehab-care.dk ApS
ErGo-Basi
Obi
Carewarekompagniet ApS
Obi