English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Principafgørelser

Principafgørelser

Omfatter principafgørelser vedrørende de typer af hjælpemidler, som findes i Hjælpemiddelbasen. Nye principafgørelser medtages i takt med, at de udsendes fra Ankestyrelsen; kasserede principafgørelser slettes fra listen.
Søg på principafgørelsens navn eller nr. eller på det produktområde, som du søger afgørelser for, fx cykler. Klik på afgørelsens titel for at se hele afgørelsen i Ankestyrelsens database over principafgørelser.

  

Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
199-10 Revalidering - uddannelsesbetingede udgifter - skriveredskaber - særlige udgifter
En revalidend havde ikke ret til dækning af udgifter til penalhus, blyantsstift, viskelædere, rettepen, kalender og linealsæt i forbindelse med sin revalidering.
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tog udgangspunkt i, at der til revalidender kan ydes hjælp til særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Det måtte vurderes konkret, hvilke udgifter der kunne ydes hjælp til i den enkelte uddannelsessituation. Det måtte dog indgå i vurderingen, om der var tale om udgifter, der var specielt knyttet til den pågældende uddannelse.
Udvalget lagde vægt på, at udgifter til skrivemateriale er en almindelig udgift for de fleste, uanset om der er tale om personer under uddannelse. Udgiften kunne derfor ikke anses som en særlig udgift.
30-09-2010 Skrive- og tegnehjælpemidler
167-10 Hjælpemidler - creme - udtømmende opregning
Der kunne ikke ydes støtte til dækning af udgifter til make-up creme til en kvinde, der led af vitiligo, en lidelse med hvide pletter på en udstrakt del af hudoverfladen.
Efter hjælpemiddelbekendtgørelsens 8 kan der ydes støtte til hudpræparater til at skjule stærkt skæmmende modermærker og ardannelser på hoved og hals. Ankestyrelsen antog, at der med en så præcis afgrænsning af middel, formål og personkreds måtte være gjort udtømmende op med, hvilke tilfælde der kan støttes.
31-08-2010 Hudbeskyttelsesmidler
131-10 Merudgifter - vådservietter - engangsvaskeklude - ekstra el-udgifter - behandlingsredskaber - hjælpemidler
Vådservietter og engangsvaskeklude skulle i det konkrete tilfælde ydes efter bestemmelsen om merudgifter og ikke som et hjælpemiddel eller forbrugsgode, da der ikke var tale om et hjælpemiddel, som afhjalp en nedsat funktionsevne.
Udgifter til ekstra el til hjælpemidler kunne ikke ydes som en merudgift, da der var tale om en almindelig driftsudgift, som er reguleret i hjælpemiddelbekendtgørelsen.
Udgifter til ekstra el til apparater stillet til rådighed som et led i en behandling kunne ikke dækkes efter serviceloven.
30-06-2010 Produkter til hudbeskyttelse og hudrensning
133-10 Hjælpemiddel - hverdagsprotese - fod
Ansøger havde ret til en hverdagsprotese, selvom hun allerede havde en arbejdsprotese.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at en hverdagsprotese er omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsen og derfor kan bevilges, hvis den i væsentlig grad afhjælper den nedsatte funktionsevne.
Ankestyrelsen fandt, at det ikke er hensigten med bestemmelsen om bevilling af hjælpemidler, at der alene kan kompenseres for den fysiske funktionsnedsættelse. Der skal kompenseres for den samlede funktionsnedsættelse, som både kan være af fysisk og psykisk karakter.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger som en 18-årig pige skulle have mulighed for at gå klædt og færdes som sine jævnaldrende kammerater. Der blev endvidere lagt vægt på, at ansøger var psykisk belastet af arbejdsprotesen, som var meget synlig, hvis hun ikke dækkede den med lange bukser.
30-06-2010 Ankel-fod proteser
134-10 Hjælpemiddel - kuvertlampe - elektronisk lup
Ankestyrelsen fandt, at både en kuvertlampe og en elektronisk lup var hjælpemidler, da de var fremstillet til svagtseende.
Ankestyrelsen fandt, at en 75-årig mand med stærkt nedsat syn var berettiget til en kuvertlampe, der var transportabel og udstyret med batteri. Lampen kunne anvendes hjemme og ude og kunne i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.
Ansøger var ikke berettiget til en elektronisk lup som hjælpemiddel, da den ikke i væsentlig grad kunne afhjælpe den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet. Luppen skulle ikke anvendes dagligt i flere situationer.
30-06-2010 Læse- og arbejdsbelysning
 Forstørrelsesglas, lupper og forstørrelsessystemer
135-10 Hjælpemiddel - behandlingsredskab - kompressionsmaskine - brystkræft
En kompressionsmaskine kan være både et behandlingsredskab og et hjælpemiddel.
For en kvinde, der var opereret for brystkræft, var kompressionsmaskinen et hjælpemiddel.
Den lægelige behandling af kvinden var afsluttet, og lymfeødemet var kronisk. Lymfeødemet skyldtes ikke udsæd fra brystkræften.
Ankestyrelsen fandt, at kompressionsmaskinen afhjalp den nedsatte funktionsevne og lettede den daglige tilværelse, fordi generne i dagligdagen både hjemme og på arbejde blev mindsket, og kvinden blev i stand til at anvende armen.
Note:Denne afgørelse afløser Principafgørelse C-4-05, som ophæves.
30-06-2010 Luftfyldt beklædning og kompressionsudstyr til cirkulationsproblemer
136-10 Boligindretning - forbrugsgode - el-udtag - el-kørestol - mur- og nagelfast installation
En mand, der var bevilget et el-køretøj som et forbrugsgode, havde ret til dækning af udgiften til etablering af udendørsstik efter servicelovens bestemmelser om boligindretning.
Ankestyrelsen fandt, at udendørsstikket var en nødvendig forudsætning for, at det bevilgede køretøj kunne benyttes efter hensigten.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at etablering af el-stik var en mur-og nagelfast installation.
Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at etablering af el-stikket var ansøgerens eneste mulighed for at få opladet el-køretøjet.
30-06-2010 Eldrevne kørestole med manuel styring
120-10 Hjælpemiddel - optikunderstøttende synshjælpemidler - synsnedsættelse - bordlampe
En Sonnet bordlampe, hvorpå der kunne påhæftes en lup, var et optikundersøttende hjælpemiddel for en 77-årig synshandicappet kvinde.
Kvinden havde brug for optikunderstøttende hjælpemiddel til læsning, pasning af familiens økonomi, korrespondance og håndarbejde.
Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at særlig belysning, skråplader, konceptholdere el. lign blev anset for at være optikunderstøttende hjælpemidler. Der blev endvidere lagt vægt på, at lampen var forberedt til påsætning af lup, og at kvinden havde brug for en læselampe kombineret med en lup.
31-05-2010 Læse- og arbejdsbelysning
121-10 Hjælpemiddel - forbrugsgode - el-scooter
En 55 årig kvinde med fremadskridende dissemineret sclerose havde ret til en 3-hjulet el-scooter som et forbrugsgode, der udelukkende fungerede som et hjælpemiddel. Kvinden kunne ikke længere køre på en 3-hjulet el-dreven cykel, gangdistancen var nedsat, der var kraftnedsættelse i højre arm og ben og udtrætning.
Kvinden havde brug for en el-scooter for at kunne færdes i nærområdet omkring sin bolig og omkring sommerhuset og for at kunne handle ind og besøge venner og familie. Gangdistancen var 100 meter i betydeligt nedsat tempo.
Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at kvinden ikke var i stand til at færdes uden for hjemmet uden en el-scooter. El-scootere havde dermed ingen værdi for kvinden, svarende til forbrugsgodeværdi af el-scooteren hos en ikke-handicappet person.
31-05-2010 Eldrevne kørestole med manuel styring
85-10 Revalidering - hjælpemidler - nødvendig følge af uddannelsen - bærbar computer
En revalidend havde ret til hjælp til en bærbar computer under sit uddannelsesforløb til bygningskonstruktør.
Det var en forudsætning for at følge uddannelsen, at den studerende havde en bærbar computer til brug på skolen såvel som hjemme. Uddannelsesstedet stillede ikke en bærbar computer til rådighed, og revalidenden havde ikke mulighed for at få sin 5 år gamle computer opgraderet til de nødvendige kvalitetskrav.
30-04-2010 Bærbare computere og lommecomputere (PDA)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-19 Næste>> Viser 51-60 af 188

Nyeste hjælpemidler
CareCom DECT Basic
Tunstall A/S
CareCom DECT Basic