Principafgørelser


Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
211-09 Hjælpemiddel - svagtseende - lydafspiller
En Milestone 311 DAISY diktafon med notatapparat ville efter en konkret og individuel vurdering ikke i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af ansøgers nedsatte syn eller medføre en væsentlig lettelse af den daglige tilværelse, idet ansøger, der var næsten blind, i forvejen var bevilget en bærbar computer, der havde indlagt en DAISY-afspiller som software.
30-10-2009 Udstyr til optagelse og afspilning af lyd
210-09 Hjælpemiddel - svagtseende - lydafspiller
En DAISY-afspiller som hjælpemiddel ville efter en konkret og individuel vurdering ikke i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af ansøgers nedsatte syn og medføre en væsentlig yderligere lettelse af hendes daglige tilværelse.
Ansøger foretog ifølge sagens oplysninger ikke strukturel læsning i stort omfang Ved strukturel læsning forstås læsning med et betydeligt element af navigering i teksten.
30-10-2009 Udstyr til optagelse og afspilning af lyd
144-09 Hjælpemiddel - voksne - liggeunderlag
Væskeabsorberende liggeunderlag til en voksen kvinde, der led af inkontinens, skulle bevilges som et hjælpemiddel. Det betød, at hun ikke selv skulle betale for liggeunderlaget.
Kvinden var omfattet af målgruppen, som kunne modtage støtte til anskaffelse af hjælpemidler, og liggeunderlaget afhjalp hendes inkontinens.
Et væskeabsorberende liggeunderlag var uden forbrugsværdi for den almindelige voksne befolkning og blev heller ikke fremstillet med den almindelige voksne befolkning for øje eller til grupper af den voksne befolkning.
29-06-2009 Madrasser og madrasovertræk
91-09 Hjælpemiddel - førtidig udskiftning - privat leverandør - høreapparat
Der kunne ikke ydes tilskud til førtidig udskiftning af høreapparat til en 68-årig kvinde med hørenedsættelse, der havde tabt sit ene høreapparat.
Begrundelsen var, at betingelserne for at få et ny høreapparat før 4-års perioden udløb ikke var opfyldt, idet kvinden havde tabt høreapparatet.
01-05-2009 Alt-i-øret høreapparater
89-09 Hjælpemidler - forbrugsgoder - hjerneskade - GPS - færden - forbrugsgodeværdi
En GPS måtte som udgangspunkt anses for et forbrugsgode.
I den konkrete sag var en hjerneskadet yngre mand, som havde betydeligt nedsatte indlærings- og hukommelsesfunktioner, dog berettiget til en GPS-navigator som et hjælpemiddel til at komme rundt.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at en GPS i væsentlig grad ville kompensere for hans nedsatte funktionsevne og medvirke til, at han kunne komme til og fra arbejde og i væsentlig grad støtte hans daglige færden og aktivitetsmuligheder. Der blev lagt vægt på, at han ofte gik forkert og måtte spørge om vej, hvilket stressede og trættede ham, og at han havde svært ved at fastholde og huske en indlært rute.
Ankestyrelsen vurderede, at GPSen i det konkrete tilfælde udelukkende ville fungere som et hjælpemiddel for personen. Ankestyrelsen vurderede på baggrund af personens særlige situation og individuelle forhold, som gjorde, at han meget sjældent bevægede sig ud til ukendte steder, at en GPS ikke ville indeholde en forbrugsgodeværdi for ham.
01-05-2009 Elektroniske orienteringshjælpemidler
88-09 Hjælpemidler - cerebral parese - GPS - forbrugsgode
En 15-årig dreng med cerebral parese, som havde nedsat opmærksomheds- og koncentrationsevne og havde svært ved at finde vej til nye steder, var ikke berettiget til en GPS-navigator for at kunne finde rundt.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at han var i stand til at færdes på egen hånd de steder, hvor han i det daglige havde behov for at kunne komme.
Der var ikke oplysninger om, at han skulle begynde på nye aktiviteter, hvor det ville være en væsentlig lettelse at anvende en GPS-navigator.

01-05-2009 Elektroniske orienteringshjælpemidler
49-09 Hjælpemiddel - blodsukkermåleapparat - aflæsningsenhed
En Accu Check Smart Pix aflæsningsenhed var ikke omfattet af begrebet blodsukkermåleapparatur i hjælpemiddelbekendtgørelsens bestemmelse om støtte til visse hjælpemidler til insulinkrævende diabetikere.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at det ansøgte ikke udgjorde en naturlig og nødvendig del af blodsukkermåleapparatet. Der var alene tale om en nem og smart måde at lagre data på og en smart måde at fremstille resultaterne på.
27-02-2009 Blodanalyseapparater, blodanalyse udstyr og blodanalysemateriale.
C-42-08 Forbrugsgode - hjælpemiddel - el-scooter
3- hjulede el-scootere skal betragtes som forbrugsgoder. Køretøjerne fremstilles og forhandles i dag bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos især den ældre eller mindre mobile del af befolkningen.
19-12-2008 Eldrevne kørestole med manuel styring
C-38-08 Hjælpemiddel - alternative kriterier - væsentlighedskriterium - trappelift - transportabel lift - fritidsbenyttelse
Ankestyrelsen fandt, at blot et af kriterierne i servicelovens bestemmelse om hjælpemidler skulle være opfyldt, for at der kunne ydes støtte til en person, der var omfattet af personkredsen.
I den konkrete sag fandt Ankestyrelsen, at de ansøgte hjælpemidler i form af en trappelift og en transportabel lift ikke i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af ansøgers nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kunne lette ansøgers daglige tilværelse i hjemmet.
19-12-2008 Mobile personløftere med løftesejl og/eller -stropper til forflytning af en person i siddende stilling
 Trappelifte med platforme
C-37-08 Hjælpemidler - el-kørestol - kørselsbehov - plejecenter - handicapkørsel
Efter at en mand var flyttet på plejecenter, var han ikke berettiget til et el-køretøj, da hans kørselsbehov ikke blev anset for væsentligt.
19-12-2008 Eldrevne kørestole med manuel styring

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-19 Næste>> Viser 81-90 af 186
Hjælpemiddelbasen drives af Socialstyrelsen, Edisonsvej 18. 1., 5000 Odense C.